PULSES DAL URAD DAL

Urad Dal
1h 15m

Urad Dal

Subhadra Arya
Subhadra Arya
Ivy Moong Dal ..(pulses)
30m

Ivy Moong Dal ..(pulses)

Patricia Paul
Patricia Paul
urad dal rice
45m

urad dal rice

Dhanalakshmi Sivaramakrishnan
Dhanalakshmi Sivaramakrishnan
Idiyappam Urad Dal Pakora
1h 15m

Idiyappam Urad Dal Pakora

Bethica Das
Bethica Das
Urad Dal Kachori
45m

Urad Dal Kachori

VIPAN GARG
VIPAN GARG
Urad Dal Rice
20m

Urad Dal Rice

Surya Rajan
Surya Rajan
Urad Dal Khichadi
30m

Urad Dal Khichadi

Maya Tandon
Maya Tandon
Urad dal masala papad
288h 10m

Urad dal masala papad

Kuldeep Kaur
Kuldeep Kaur
Chana Urad Shahi Dal
45m

Chana Urad Shahi Dal

Shaifali Saxena
Shaifali Saxena
SUKHI URAD DAL
30m

SUKHI URAD DAL

Bhavana Bhakhri
Bhavana Bhakhri