பப்பாளி ஸ்முத்தஇ

பப்பாளி ஸ்முத்தஇ

Cooking Time

Preparation Time : 10

Cook Time : 10

Total Time : 20

Ingredients

Serves 1

  • பப்பாளி துன்டுகள் 1/2 cups

  • பால் 2 tbsp

Directions

  • 01

    பாலுடன் பப்பாளி துன்டுகளை சேர்த்து அறைத்தால் பப்பாளி ஸ்முத்தி தயார்

Review

0

Please Login to comment

Link copied